1051-3 Be Forgiving and Merciful, Multi-subtitles

2016-07-01 28 8 12,866

A letöltés gomb megjelenik miután kedvelted.

Köszönjük szép!
Mp3 letöltés

★EdenRules/伊甸園/Vườn Địa Đàng : http://edenrules.com ★Subscribe/訂閱/Đăng Ký : http://edenrules.com/index.php?route=newsletter/mynewsletter Video-1051(1,2,3) Be Forgiving and Merciful Is the maturing of more Tư Quơ the only way to restore balance to the universes? In this videoconference, Supreme Master Ching Hai again shed more light on the many mysteries of Ihôs Kư and the shining Pusu language. What are the classes of angels? What can we do to keep these guardian angels? Why is it that real practitioners don’t use miracles to change situations? Is there a way we can increase our love and purity quickly? What can we do to be humble and without ego? Is it possible for humans to reach the state of unconditional love and remain there all the time without achieving the Fifth Level? "Humans should change and try to do good things and try to be forgiving, merciful and compassionate instead of vengeance. Because in the Bible, it says, ‘Vengeance belongs to me.’ God said that. You should not always make an excuse to do violent things or bloodshed. You should make an excuse to do good and to help each other.” --- Video-1051(1,2,3) 寬恕他人,心懷仁慈 讓更多年輕宇宙成熟是否為宇宙平衡的唯一方法?清海無上師再度透露初始宇宙的諸多奧秘與光亮的菩蘇語。 天使有哪些等級?我們該如何保有這些守護天使?為什麼真正的修行人不會使用神通來改變情況?如何快速提昇愛力與純淨度?怎樣才能變得謙卑而無我執?在未達第五界前,我們是否就能發展出無條件的愛,並隨時保持愛心? 「人類應該要改變,試著做好事,寬恕他人,心懷仁慈與悲憫,而不是復仇。因為聖經說:『伸冤在我』,上帝說的。不應該總是找藉口製造流血暴力事件,應該要找藉口行善,互相幫助。」 --- Video-1051(1, 2, 3) Sống Vị Tha Và Nhân Từ Sơ Lược Phải chăng sự trưởng thành của nhiều Tư Quơ - Vũ Trụ Trẻ mới là cách duy nhất khôi phục sự cân bằng của vũ trụ? Trong buổi hội thảo truyền hình lần này, Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa tiết lộ về những điều huyền bí của Ihôs Kư - Vũ Trụ Nguyên Thủy và ngôn ngữ Pusu tỏa sáng. Thiên thần có những đẳng cấp nào? Chúng ta làm thế nào để giữ những thiên thần bảo hộ này? Tại sao người tu hành chân chánh không dùng thần thông để thay đổi hoàn cảnh? Làm thế nào để nhanh chóng phát triển tình thương và sự thuần khiết? Làm thế nào để trở nên khiêm nhường và vô ngã? Chúng ta có thể phát triển tình thương vô điều kiện và luôn giữ được tình thương đó trước khi đạt đẳng cấp Thứ Năm không? “Loài người nên thay đổi, cố gắng làm việc tốt, sống vị tha và có tâm từ bi thay vì thù hận. Bởi vì Thánh kinh có nói rằng: ‘Sự báo thù thuộc về Ta.’ Thượng Đế nói: ‘Đừng nên kiếm cớ gây ra những chuyện bạo lực đẫm máu, mà nên tìm cách làm việc tốt và giúp đỡ lẫn nhau.” 清海無上師簡介 為了那一點點愛,我們上天下地探索,只為尋獲那一點點愛, 將此愛與眾生分享,無論他們在世上哪個角落。 —— 清海無上師 在無數與清海無上師相遇的人眼中,無上師可說是「愛」的化身! 她是一位知名的慈善家、藝術家和靈性導師。她的愛心和奉獻超越文化與種族的藩籬,嘉惠世界各地數以百萬計的人們。其中包括:窮困的人、醫學研究機構、孤苦的老人、身心障礙者、難民,以及遭受地震、水患等受難者,只要人們有需求,她便無私地奉獻所有。 經由這些善舉,我們見證「源源不絕的慈悲心」正是這位深具愛心女士的標誌。而「世界會」會員,也依循著她的愛心典範,成長茁壯。 清海無上師出生於悠樂中部。小時候,她總是盡其所能地幫助醫院裏的病人和窮苦的人。長大後,她到歐洲留學,擔任義務護理人員,以及為紅十字會翻譯。很快地,清海無上師便發現,痛苦存在於所有文化和世界上每個角落。因此,找尋解除這些苦難的方法,成為她生活中最重要的目標。 清海無上師曾與一位德國醫生結婚,過著幸福美滿的婚姻生活。儘管「分離」對他們來說,是個極為困難的抉擇,然而為了無上師高雅的理想,她的先生最後還是同意分離。隨後,清海無上師便展開靈性追尋之旅。 經過一段漫長旅程,最後,她在印度喜馬拉雅山的深山裡,找到一位開悟的明師,傳授她「觀音法門」——觀內在光和音的打坐法門。經過一段時間的精進修行之後,她達到完全證悟的境界。 “你必須把時間留給自己,往內靜思、回歸自己的本性,記起自己內在的本質,並發展它,讓自己像個藝術家般閒情逸致、滿懷愛心、沒有壓力,然後你才能給予。如果你不了解快樂,你就無法給予快樂;如果你沒有和平,你就無法給予和平。 —— 清海無上師 離開喜馬拉雅山後不久,在眾人的誠摯懇求下,清海無上師將「觀音法門」傳授給渴求真理的人們,鼓勵求道者往內找尋自己偉大的品質。 社會各階層的人士,經由修行「觀音法門」後,發現他們生活更滿足、平靜,充滿喜悅。隨後,美國、歐洲、亞洲、南美洲以及聯合國,均邀請清海無上師蒞臨演講,並傳授「觀音法門」。 “我們能分享什麼就開始分享,然後就可以感受到內在的微細變化,我們的意識會注入更多的愛力,這就是一個起步。我們來到這裡是為了學習成長,也為了學習使用我們無限的愛力和創造力,讓我們所處的任何環境變得更好!" —— 清海無上師 清海無上師本身是一位善行義舉的典範,同時她也鼓勵大家美化我們所居住的世界。 經由修行觀音法門,清海無上師發展出多樣渾然天成的才華,透過繪畫、音樂、詩作、珠寶和服裝設計等藝術創作,將來自天國的靈思融入生活之中。 1995年,在大眾的懇求下,首度在國際各流行重鎮,展開服裝設計巡迴展,其中包括倫敦、巴黎、米蘭和紐約等地。清海師父用這些藝術創作的收入從事慈善工作,以獨立的資金來源展現她的務實觀--我們都應該靠自己的力量幫助他人。 雖然清海無上師不追求外界的認可,但世界各國的官方和私人組織,為表揚她的無我奉獻,在諸多場合頒發給她各式獎項,包括:「世界和平獎」、「顧氏和平獎」、「世界精神領袖獎」、「世界公民人道獎」以及服務大眾傑出人士和提升人權方面的獎章。 她以愛心消弭世上的仇恨,她為絕望的人帶來希望, 她以寛容化解誤會,她散發出偉人光芒, 她是全人類的慈悲天使。 —— 前夏威夷檀香山市長花士先生 清海無上師是當代致力於幫助他人發現及創造美好未來的人士之一。如同許多歷史上的偉人一樣,無上師也有她自己的夢想: 我有一個夢想 我夢想全世界和平 我夢想世界不再有殺生,小孩們可以過著和諧安樂的生活 我夢想國際間能彼此握手言和、互相保護、互相幫助 我夢想這個幾千百萬億年愛心造就的美麗的星球不會被摧毀 我夢想它將會在和平、美麗與愛中延續下去